מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיותמדיניות פרטיות זו מתייחסת לתנאי השימוש באתר http://www.ebaysecrets.co.il (להלן: "האתר") והשירות הניתן בו (להלן: "השירות"), ומהווה חלק מתנאי השימוש באתר בין מפעילת האתר אתר הסודות של איביי (להלן: "אתר הסודות של איביי") לבין המשתמש באתר (להלן: "אתה" או "את" או "המשתמש" או "המשתמש"). בשימוש באתר הינך מסכים למדיניות פרטיות זו. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לשם הנוחות בלבד וחלה על גברים ונשים כאחד.


איזה מידע אנו אוספים?

כל משתמש באתר המבקש להירשם לניוזלטר של אתר הסודות של איביי נדרש למסור פרטים אישיים שונים כגון שם ושם משפחה, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני.

בנוסף, משתמש המעוניין לרכוש מוצרים או שירותים שמוצעים מעת לעת באתר (כגון הרשמה לקורס או רכישת ספר הסודות של איביי) מתבקש גם כן למסור פרטי כתובת אימייל המשוייכת ל-Paypal ,או לחילופין, פרטים אישיים ופרטי כרטיס אשראי.


מה אנו עושים עם המידע שאנו אוספים?

כל הפרטים הנמסרים לנו (למעט פרטי כרטיס האשראי כמפורט להלן) שמורים במאגר מידע מאובטח.

אנו משתמשים בכל המידע הנמסר לנו אך ורק לצורך תפעול האתר ו/או שליחת הניוזלטר (אם הסכמת לקבלו). אם נרשמת לניוזלטר, אנו נשלח לך מעת לעת התראות לדואר האלקטרוני בקשר לחדשות ועדכונים בקשר לפעילות אתר הסודות של איביי.

באשר לפרטי התשלום הנמסרים על ידך, פרטים אלו נמסרים באופן מאובטח לצדדים שלישיים הקשורים בתהליך סליקת כרטיס האשראי (לרבות חברת האשראי, וגורמי ביניים האחראים על הסליקה) הפועלים על פי מדיניותם בנושא זה. איננו שומרים את פרטי כרטיסי האשראי, ואין באפשרותנו לשחזר פרטים אלו באופן כלשהו.


פורום האתר

האתר כולל פורום פעיל להדרכה למשתמשים באתר איביי וכן פורום לשאלות ותשובות בנושאים שונים הקשורים מסחר אלקטרוני. השימוש בפורום נעשה בכפוף לתנאי השימוש.מסירת מידע לצדדים שלישיים

אתר הסודות של איביי לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטייך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) ללא אישורך, אלא אם הדבר מותר על פי תנאי השימוש או מיועד לסייע באכיפתם, נחוץ על מנת לשמור על החוק, או במקרים המפורטים להלן:


• בעת ביצוע תשלום באתר - במקרים אלה יועברו פרטי התשלום לצדדים שלישיים המעורבים בסליקת כרטיס האשראי לשם השלמת תהליך התשלום

• ככל שאתר הסודות של איביי תיעזר בשירותיהם של צדדים שלישיים בהיבטים הטכניים של תפעול האתר, ייתכן שצדדים שלישיים אלה ייחשפו למידע שנאסף על פעילותך באתר

• במקרה שתפר את תנאי השימוש אתר הסודות של איביי תהיה רשאית למסור את המידע לפי שיקול דעתה;

• אם יתקבל בידי אתר הסודות של איביי צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטייך או המידע אודותייך לצד שלישי

• כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין אתר הסודות של איביי.

• בכל מקרה שאתר הסודות של איביי תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי

• אם אתר הסודות של איביי תארגן את פעילות האתר במסגרת ישות משפטית אחרת - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לישות המשפטית החדשה העתק מן המידע שנאגר אודותייך באתר, ובלבד שישות משפטית זו תקבל על עצמה את הוראות מדיניות פרטיות זו


Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף, לרבות לצורך איסוף נתונים אנונימיים בקשר לשימוש בו לצרכים סטטיסטיים ולשיפור האתר, לצורך אימות פרטים, כדי להתאימם לצרכייך, ועוד. אם אינך רוצה לקבל cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. תוכל להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן על מנת לעשות זאת. עם זאת, נטרול ה-cookies עשוי לפגום באפשרותך ליהנות ממכלול השירותים באתר.


גיל

הינך חייב להיות מעל גיל 13 על מנת להשתמש באתר. אתר הסודות של איביי אינה אוספת ביודעין או מבקשת ביודעין פרטים אישיים מכל אדם מתחת לגיל 13 או מאפשרת ביודעין לאנשים כאלה להירשם לשירות באתר. אם את מתחת לגיל 13, בבקשה אל תשתמשי באתר. אם גילך נע בין 13-18, נא קבלי את הסכמת הורייך (או האפוטרופוס החוקי שלך) להרשמה באתר. במקרה שנודע לנו שאספנו פרטים אישיים מילד/ה מתחת לגיל 13, אנו נמחק מידע זה מהר ככל האפשר.


אבטחת מידע

אתר הסודות של איביי (לרבות צדדים שלישיים המסייעים לה בתפעול האתר) מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע ועושה כמיטב יכולתה למנוע חדירה למאגרי המידע שברשותה. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשביה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, אתר הסודות של איביי לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.


תמיכה

במידה והנך מעוניין לפנות אלינו בקשר למדיניות הפרטיות או בכל נושא אחר הקשור לאתר, ניתן לפנות אלינו בטופס יצירת קשר.


שינויים במדיניות הפרטיות

אתר הסודות של איביי רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים לגבי הוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.


הגבלת אחריות לתוכן פנימי

התכנים של אתר האינטרנט שלנו מעודכנים עם טיפול קפדני בתוכן מפר למיטב ידיעתנו. עם זאת, איננו יכולים לקחת על עצמנו אחריות כלשהי לגבי עדכניות, שלמות או דיוק של כל אחד מהעמודים באתר.

בהתאם לחוק, אנו כנותני שירותים אחראים לתוכן שלנו בדפים אלה בהתאם לדינים הכלליים. עם זאת, אנחנו כנותני שירותים איננו מחויבים לפקח על מידע חיצוני שסופק או מאוחסן באתר האינטרנט שלנו. במידה ויוודע לנו על הפרה ספציפית של החוק, נסיר מיד את התוכן המדובר. כל אחריות בעניין זה ניתנת להנחה רק מנקודת הזמן שבה הובאה לידיעתנו ההפרה.


הגבלת אחריות לקישורים חיצוניים

האתר שלנו מכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים ("קישורים חיצוניים"). מאחר שתוכן האתרים הללו אינו בשליטתנו, איננו יכולים לתת כל אחריות לתכנים חיצוניים אלה. בכל מקרה, מגיש המידע של האתרים המקושרים אחראי לתוכן ולדיוק של המידע שסופק. וזאת לידיעה: בנקודת הזמן שבה הוצבו הקישורים, למיטב ידיעתנו לא היו כל הפרות של החוק . לכשיוודע לנו, ומיד עם הפרת החוק, אנו נסיר את הקישור המדובר.


זכויות יוצרים

התוכן החדשות והכתבות המתפרסמים באתר זה כפופים לחוקי זכויות היוצרים במדינה שבה מתארח האתר. כל שכפול, עיבוד, הפצה או כל צורה של שימוש מעבר להיקף חוק זכויות היוצרים יחייבו הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.


הגנת מידע

ביקור באתר שלנו גורר אחסון מידע בשרת על אופן הגישה (תאריך, שעה, גישה לדף). אחסון זה אינו אוסף כל ניתוח של נתונים אישיים (למשל שם, כתובת או כתובת דוא"ל). אם נתונים אישיים נאספים, הדבר מתרחש רק - ככל הניתן - בהסכמה מוקדמת של המשתמש באתר.

ברצוננו לציין במפורש כי ככלל, כל העברת נתונים באמצעות האינטרנט (למשל, בדוא"ל) יכולה להציע פגיעויות אבטחה. לכן אי אפשר להגן על הנתונים באופן מוחלט כנגד גישה של צדדים שלישיים. אין ולא יהיו לבעלי האתר כל אחריות לנזקים שנגרמו כתוצאה מפגיעויות אבטחה אלה.


גילוי דעת

  • אין ולא יהיו לבעלי האתר כל אחריות לנזקים שנגרמו כתוצאה מפגיעויות אבטחה.
  • אין ולא יהיו לבעלי האתר כל אחריות לכל נזק שיגרם בין כתוצאה משימוש במידע המפורסם באתר ובין כתוצאה משימוש בתוכן של צד שלישי.
  • אין ולא יהיו לבעלי האתר כל אחריות לכל נזק שיגרם מגורם צד שלישי.
  • מוצהר בזאת כי השימוש של צדדים שלישיים בכל או בחלק מתכני האתר לצורכי פרסום ו/או עשיית רווח -אסור לחלוטין ללא אישור בכתב מבעלי האתר.
  • אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים כלפי מפירים במקרה של שליחת מידע פרסומי ללא צורך; למשל, באמצעות משלוח דואר זבל (ספאם) או שימוש אחר בפלטפורמת האתר לשם משלוח דואר זבל.


עודכן לאחרונה ביום 23/02/2018

    נשמח אם תשתף אותנו